Mój Prąd Olsztyn

Program "Mój Prąd" - Szansa na Ekorozwój Dla Każdego.

Dowiedz się więcej

Przydatne informacje

Okres Kwalifikacji

Ważne daty programu.

Grupy Wnioskodawców

Kto może skorzystać.

Wysokość Dofinansowania

Kwoty i możliwości.

Mój Prąd Olsztyn

Program "Mój Prąd" - Szansa na Ekorozwój Dla Każdego

Program "Mój Prąd" stanowi ważny element strategii eko-rozwoju Polski. Jego celem jest wsparcie indywidualnych inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz promocja zielonej energii. Oto szczegółowy przegląd tego programu.

I. Okres Kwalifikowania

Program "Mój Prąd" rozpoczął się 1 lutego 2020 roku. Wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz dodatkowych urządzeń, ich przyłączeniem do sieci oraz uruchomieniem muszą zawierać się w okresie od 1 lutego 2020 roku do dnia złożenia wniosku.

II. Grupy Wnioskodawców

Program przewiduje trzy grupy wnioskodawców, które mogą ubiegać się o dofinansowanie. Oto one:

1. Grupa Pierwsza

Osoby rozliczające się w systemie net-billing, którzy dotąd nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

2. Grupa Druga

Osoby rozliczające się w systemie net-metering, które nie skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej i które przejdą na system net-billing.

3. Grupa Trzecia

Osoby korzystające z systemu net-metering, które już skorzystały z dofinansowania, także z programu "Mój Prąd", pod następującymi warunkami:

 • a) Mikroinstalacja została przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności, tj. od 01.02.2020 r.
 • b) Zmieniono system rozliczeń na net-billing od 01.04.2022 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z 29 października 2021 r.
 • c) Zgłoszenie do dofinansowania obejmuje dodatkowe urządzenie z listy urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

III. Wysokość Dofinansowania

W zależności od grupy oraz rodzaju inwestycji, wysokość dofinansowania różni się. Oto przegląd możliwych do uzyskania kwot:

1. Mikroinstalacja Fotowoltaiczna

 • Grupa 1 i 2: do 6 000,00 zł

2. Mikroinstalacja Fotowoltaiczna + Urządzenie Dodatkowe

 • Grupa 1 i 2: do 7 000,00 zł
 • Grupa 3: do 3 000,00 zł

3. Urządzenia Dodatkowe

 • Magazyn ciepła: do 5 000,00 zł
 • Gruntowe pompy ciepła: do 28 500,00 zł
 • Pompa ciepła o podwyższonej klasie: do 19 400,00 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda: do 12 600,00 zł
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: do 4 400,00 zł
 • Magazyn energii elektrycznej: do 16 000,00 zł
 • System zarządzania energią: do 3 000,00 zł
 • Kolektory słoneczne: do 3 500,00 zł

Polecane usługi

Inne strony

kontakt

Telepartner

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

+48 22 203 40 40

www.telepartner.pl